Oldřich Blažíček - Zima v Rožné

Detail položky

Detail položky

Olej na kartonu, 35x50 cm. Signováno vlevo dole O. Blažíček. Rám, sklo.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Stav: Rám mírně poškozen.

Pozn.: Konzultováno a posouzeno PhDr. Naděždou Blažíčkovou - Horovou.

Nejdelší strana: 63 cm

Díváme se na velice působivé zobrazení zimní krajiny od Oldřicha Blažíčka. Obrazovému prostoru dominuje vánice provedená pomocí expresivních tahů umělcova štětce, které vytvářejí silný emotivní náboj scenérie. Dynamika kompozice je dále vytvářena pomocí tenkých vertikál bezlistých stromů, které se sklání pod proudy větru. V pozadí výjevu spatřujeme postavy, jejichž obrysy se ztrácejí v oparu. V barevné kompozici se harmonicky snoubí běloba a jemně odstíněné chladné tóny doplněné o náznaky teplých barev. Jedná se o nepochybně vysoce kvalitní ukázku tvorby Oldřicha Blažíčka, ve které se autorovi podařilo předat hluboký citový prožitek z přírody a zachytit jedinečnou atmosféru zimního exteriéru. Dílo doporučujeme jako vynikající akviziční příležitost pro sbírku domácí krajinomalby. 

 

o autorovi: 1887 – 1953
Malíř, vyučen malířem pokojů, získal stipendium a studoval na UMPRUM v Praze, později ve speciálce prof. Schwaigera na pražské AVU. Do povědomí veřejnosti pronikl svými obrazy chrámových interiérů (benátský chrám sv. Marka, svatovítský chrám), jeho doménou však byla krajina, zvláště krajina Horácka. Stal se profesorem kreslení a malby na ČVUT v Praze. Byl dlouholetým členem a předsedou JUV. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG v Praze, GHMP, ČMVU Praha, MG Brno a v mnoha dalších.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 1 300 000 Kč.

vydraženo posouzeno znalcem
115858. Zima v Rožné
Dražba ukončena:22.05.2024 20:11:00
Vyvolávací cena:10 000 Kč
vydraženo za:80 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
80 000 Kč limit (22.05.2024 20:08:15) 4982
75 000 Kč 22.05.2024 20:08:16 5536
70 000 Kč limit (22.05.2024 20:07:33) 4982
65 000 Kč 22.05.2024 20:06:36 5536
60 000 Kč 22.05.2024 20:01:05 13644
55 000 Kč 21.05.2024 20:19:31 5536
50 000 Kč limit (21.05.2024 20:19:25) 4982
50 000 Kč limit (21.05.2024 20:19:26) 5536
48 000 Kč limit (21.05.2024 20:19:16) 4982
47 000 Kč 21.05.2024 20:19:17 5536
46 000 Kč limit (21.05.2024 20:19:12) 4982
45 000 Kč limit (21.05.2024 20:19:11) 5536
43 000 Kč limit (21.05.2024 20:19:06) 4982
42 000 Kč limit (21.05.2024 20:19:05) 5536
40 000 Kč limit (21.05.2024 20:18:59) 4982
39 000 Kč limit (21.05.2024 20:18:58) 5536
37 000 Kč limit (21.05.2024 13:42:17) 4982
36 000 Kč 21.05.2024 13:42:18 9480
35 000 Kč limit (07.05.2024 21:50:23) 4982
34 000 Kč 07.05.2024 21:50:24 505
33 000 Kč limit (05.05.2024 7:11:18) 4982
32 000 Kč 05.05.2024 7:11:19 2216
31 000 Kč limit (04.05.2024 7:47:28) 4982
30 000 Kč 04.05.2024 7:47:29 2216
29 000 Kč limit (03.05.2024 17:25:34) 4982
28 000 Kč limit (03.05.2024 17:25:33) 13644
16 000 Kč limit (03.05.2024 17:19:50) 13644
15 000 Kč 03.05.2024 16:05:17 2216
14 000 Kč 03.05.2024 13:10:57 279
13 000 Kč 02.05.2024 23:16:39 5536
12 000 Kč 02.05.2024 6:26:31 2216
11 000 Kč 01.05.2024 16:42:42 12776
10 000 Kč 01.05.2024 15:53:15 2216