Soběslav Hippolyt Pinkas

1827 - 1901

1827 - 1901 Narodil se v Praze. Původním povoláním byl právník, k malbě ho přivedli jeho přátelé umělci. Studoval u Fr. Čermáka a krátce na pražské AVU u prof. Rubena, poté v Mnichově v soukromé škole J. B. Berdellého a v Paříži u T. Couturea. Ve Francii pak strávil část života a maloval krajiny a obrazy z venkovského života. Po návratu do Čech byl výkonný spíše jako publicista a organizátor než malíř. Byl předsedou, místostarostou a starostou výtvarného odboru Umělecké besedy, založil Alliance française, spolek pro francouzsko-české styky, a jeho prostřednictvím propagoval českou kulturu ve Francii. Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 1 700 000 Kč.
Soběslav Hippolyt Pinkas - Venkovské schody
vydraženo posouzeno znalcem doporučujeme

Soběslav Hippolyt Pinkas

117840. Venkovské schody

Vyvolávací cena: 1 000 Kč

Vydraženo za: 2 100 Kč

Dražba ukončena: 16.06.2024 21:41:17

Soběslav Hippolyt Pinkas - Bratr a sestra
vydraženo posouzeno znalcem

Soběslav Hippolyt Pinkas

85322. Bratr a sestra

Vyvolávací cena: 2 000 Kč

Vydraženo za: 270 000 Kč

Dražba ukončena: 02.11.2022 20:15:00

Soběslav Hippolyt Pinkas - Městské zákoutí
vydraženo posouzeno znalcem

Soběslav Hippolyt Pinkas

74305. Městské zákoutí

Vyvolávací cena: 1 500 Kč

Vydraženo za: 32 000 Kč

Dražba ukončena: 30.03.2022 21:38:00

Soběslav Hippolyt Pinkas - Pohled na Cernay - la - Ville
vydraženo

Soběslav Hippolyt Pinkas

51690. Pohled na Cernay - la - Ville

Vyvolávací cena: 1 500 Kč

Vydraženo za: 120 000 Kč

Dražba ukončena: 28.10.2020 21:10:00

Soběslav Hippolyt Pinkas - Portrét muže (architekt Zítek?)
vydraženo

Soběslav Hippolyt Pinkas

7079. Portrét muže (architekt Zítek?)

Vyvolávací cena: 2 000 Kč

Vydraženo za: 41 000 Kč

Dražba ukončena: 25.01.2017 22:35:08

Soběslav Hippolyt Pinkas - Portrét muže (architekt Zítek?)
vydraženo

Soběslav Hippolyt Pinkas

3065. Portrét muže (architekt Zítek?)

Vyvolávací cena: 3 500 Kč

Vydraženo za: 26 000 Kč

Dražba ukončena: 01.10.2015 20:25:00