Vladislav Röhling

64214. Karlův most

popis: Lept s akvatintou, 24x32 cm. Signováno vlevo dole v tisku V. Röhling a vpravo dole tužkou V. Röhling. Pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1878-1949
Narodil se v Praze. Studoval v Praze UMPRUM a poté AVU u prof. Ženíška. Ve své tvorbě se zprvu věnoval malbě, později hlavně grafice. Náměty čerpal v Praze a dalších městech tehdejšího Československa.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 10 000 Kč

 

dražba ukončena: 15.09.2021 20:08:00

vyvolávací cena: 1 000 Kč

nebylo vydraženo

 

zpět na aukční výsledky