Raimund Ondráček

62058. Italská ulička

popis: Olej na kartonu, 24x19 cm. Signováno vpravo dole Ondráček 78. Rámováno.


Pozn.: Rám mírně poškozen. Dílo pochází z majetku rodiny autora.

 

o autorovi: 1913 - 2011
Narodil se v Líšni u Brna. Studoval grafiku u prof. P. Dillingera a u profesorů F. Sussera a E. Hrbka na Vyšší škole uměleckých řemesel v Brně a v grafické speciálce u profesorů T.F. Šimona, F. Petra a V. Pukla na AVU v Praze. Od roku 1970 působil na AVU jako docent, 1973-1984 profesor a vedoucí speciální restaurátorské školy AVU v Praze.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 26 000 Kč

 

dražba ukončena: 25.07.2021 20:37:00

vyvolávací cena: 500 Kč

nebylo vydraženo

 

zpět na aukční výsledky