Jan Havlík - Portrét chlapce

Detail položky

Detail položky

Olej na plátně, 55x43 cm. Signováno vlevo nahoře Havlík. Nerámováno.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Olej na plátně, 55x43 cm. Signováno vlevo nahoře Havlík. Nerámováno.
Tento portrét chlapce (budoucího koncertního kytaristy), vznikl ve Strašnickém ateliéru J. Havlíka začátkem 2. pol. minulého století. Jeho portrétní tvorba je z převážné části ve Francii, kde si m.j. portrétováním zajišťoval existenční potřeby během svých studií v Paříži. U nás jsou tyto obrazy spíše vzácností. V Čechách jich existuje jen velice málo a na aukčních trzích se běžně nevyskytují. Ty, které se zachovaly jsou majetkem státních galerií, několika institucí a rodiny autora. V letošním roce byly 3 z těchto obrazů uvolněny z pražského depozitáře a nabídnuty naší galerii do aukčního prodeje. Tento portrét je jedním z nich. Jedná se o akademický portrét, který je skvěle zvládnutý jak po stránce umělecké, tak i technické. Jan Havlík působil čtvrt století na VŠUMPRUM v Praze, kde figurální kresbu a portrét vyučoval. Akoliv sám měl všechny předpoklady k tomu stát se portrétním malířem, od realistické malby se záhy odklonil a věnoval se abstraktní, převážně monumentální malbě. Proto jsou i pro sběratele jeho díla obrazy tohoto žánru výjmečné. Obraz nebyl nikdy restaurován, je v perfektním původním stavu, je katalogizován a pochází z majetku rodiny autora.

 

o autorovi: 1915 - 1995
Kreslíř, restaurátor, malíř. Studoval na VŠUP u J. Nováka a u J. Baucha, aspirantury u E. Filly a na École des Arts et Métier u profesora Narbonna. Vyučoval na VŠUP, odkud odešel, aby se věnoval vlastní tvorbě. Jeho díla jsou zastoupena v NG Praha, ve sbírkách v USA a v Japonsku.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 160 000 Kč.

vydraženo
60671. Portrét chlapce
Dražba ukončena:30.06.2021 19:05:00
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:1 500 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 500 Kč limit (15.06.2021 23:30:12) 8761
1 400 Kč 15.06.2021 23:30:13 2684
1 300 Kč 13.06.2021 12:39:38 8761
1 200 Kč limit (12.06.2021 22:17:51) 2346
1 100 Kč 12.06.2021 22:17:52 411
1 000 Kč limit (01.06.2021 11:45:16) 2346