James Janíček - Běh myšlenek

Detail položky

Detail položky

Lept, 32x24 cm. Signováno dole uprostřed Janíček 74. Paspartováno.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

 

o autorovi: 1935
Grafik. Narozen v Kanadě, studoval Art School of the Society of Arts and Crafts v Detroitu (USA) a AVU v Praze u profesorů Sychry, Pukla a Silovského. Věnuje se volné grafice, užité grafice, knižní tvorbě a ilustraci, též známkové tvorbě. Je členem SČUG Hollar. Od r. 1996 byl vedoucím grafického ateliéru na Fakultě výtvarných umění ČUT v Brně. Jeho práce jsou v majetku soukromých i veřejných sbírek v Kanadě, Belgii, Holandsku, Francii, Německu i v České republice.

78027. Běh myšlenek
Dražba ukončena:22.05.2022 20:18:00
Vyvolávací cena:500 Kč
nebylo vydraženo
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci