Petr Dillinger

1899 - 1954

Petr Dilinger (17. 9. 1899 v Českém Dubu - 24. 4. 1954) Od roku 1907 žil v Praze, studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora F. Kysely. V letech 1919-1923 na Akademii výtvarných umění v Praze (půl roku v malířské škole profesora M. Pirnera, pak na grafickém oddělení profesora M. Švabinského), půl roku 1923 v ateliéru profesora F. Kupky v Paříži. Od roku 1924 byl členem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar (SČUG). V roce 1928 se stal profesorem na Škole uměleckých řemesel v Brně a byl také přijat do Skupiny výtvarných umělců Brno (SVU). Vedle grafiky se zde začal soustředěně zabývat i malbou. V roce 1945 přešel do Prahy na Státní graficku školu, po reorganizaci v roce 1950 přešel na Vyšší školu uměleckoprůmyslovou v Praze (VŠUP), kde vedl oddělení knižní a užité grafiky.
Petr Dillinger - Vranov nad Dyjí
vydraženo

Petr Dillinger

89219. Vranov nad Dyjí

Vyvolávací cena: 500 Kč

Vydraženo za: 500 Kč

Dražba ukončena: 29.01.2023 20:17:00