Karel Javůrek - Vyhnání vesničanů Švédy za 30. leté války

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Nejdelší strana: 125 cm

Olej na plátně, 68x105 cm. Nesignováno. Rámováno.

Karel Javůrek je znám jako velmi plodný a vysoce talentovaný malíř historických výjevů, jehož umělecký projev zásadně formovalo studium na Akademii výtvarného umění u profesora Rubena. Sklon k romantizujícímu sentimentalismu, který byl tímto prostředím ovlivněn, se promítá i do předloženého výjevu, na němž Javůrek zpracoval námět třicetileté války. Na obraze je zachycena dramatická scéna, kdy švédští vojáci vyhánějí vesničany z jejich domovů. Narativní linie je výborně ztvárněna diagonální kompozicí, která navozuje dojem dějovosti a dramatu. Bravurně Javůrek zacházel i s nasvícením scény a zasazením figur do krajinné kulisy. Postavy jsou malovány s lehce nadnesenými gesty a s velkou pozorností ke zřetelnému a přesvědčivému vyjádření pohybu. Pozornost je bezesporu třeba věnovat také podání krajinného rámce, kde Javůrek jednoznačně projevil své schopnosti odpozorovat přirozený realistický ráz přírody. Romantické dějové scény Karla Javůrka patří ke zlatému fondu českého historického malířství.

Pozn.: Rám mírně poškozen. Konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem.

 

o autorovi: 1815-1909
Narodil se v Praze. Studoval AVU v Praze u prof. Tkadlíka a Rubena, který zásadně ovlivnil jeho tvorbu. Studijní cesty podnikl do Drážďan, Antverp a Paříže. Ve své tvorbě se zabýval historickými tématy. Společně s Jaroslavem Čermákem je považovaný za průkopníka české historické školy.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 55 000 Kč

vydraženo top posouzeno znalcem
103916. Vyhnání vesničanů Švédy za 30. leté války
Dražba ukončena:25.10.2023 20:00:00
Vyvolávací cena:5 000 Kč
vydraženo za:21 000 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
21 000 Kč limit (25.10.2023 19:24:31) 8100
20 000 Kč limit (25.10.2023 19:23:43) 1912
20 000 Kč 25.10.2023 19:23:44 8100
19 000 Kč limit (25.10.2023 19:23:33) 1912
18 000 Kč 25.10.2023 19:23:34 8100
17 000 Kč limit (12.10.2023 17:25:51) 1912
16 000 Kč limit (12.10.2023 17:25:50) 391
13 000 Kč limit (05.10.2023 12:54:07) 391
12 000 Kč 05.10.2023 12:54:08 6428
11 000 Kč limit (02.10.2023 18:48:21) 391
10 000 Kč limit (02.10.2023 18:48:20) 1912
7 000 Kč limit (02.10.2023 14:46:44) 391
6 500 Kč 30.09.2023 19:51:23 121
6 000 Kč 30.09.2023 12:56:42 8620
5 500 Kč 30.09.2023 10:05:23 5267
5 000 Kč 29.09.2023 10:54:22 7457