Ferdiš Duša - Soubor 12-ti dřevorytů

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Od 7x9 cm po 28x26 cm. Signovány F. Duša. Volné listy.

Pozn.: Některé mírně poškozeny.

 

o autorovi: 1888 - 1958
Malíř, grafik, keramik. Začínal jako dělník ve smaltovně, intenzivním cestováním po Evropě si rozšiřoval vzdělání, v ateliérech malířů a dílnách keramiků poznával základy malířského řemesla. Vyučil se malířem porcelánu. V Německu byl krátký čas žákem grafika Maxe Slevogta, od poloviny 20. let se zaměřil na malbu a grafiku. Tématem jeho grafické tvorby byly jeho zkušenosti ze života na Ostravsku a Těšínsku, vytvořil mnoho grafických listů také ze Slovenska. Pracoval v cyklech, zvláště technikou dřevorytu. Byl také významným ilustrátorem a věnoval se rovněž teoretické práci. Byl členem SČUG Hollar, Umělecké besedy v Praze a mnoha dalších výtvarných sdružení. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách NG v Praze a dalších českých uměleckých institucí, také v zahraničních galeriích.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 50 000 Kč.

vydraženo
26432. Soubor 12-ti dřevorytů
Dražba ukončena:16.01.2019 20:34:02
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:900 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
900 Kč 16.01.2019 20:29:02 1533
800 Kč 16.01.2019 20:00:27 2398
700 Kč 16.01.2019 18:54:59 1367
600 Kč 08.01.2019 12:42:05 4790
500 Kč 23.12.2018 20:45:03 1171