Ferdiš Duša - Smrť Jánošíkova

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Kniha, brož, 21x15 cm.

Vydal Kruh priatelov Slovenska, Trenčianská Teplá. Napsal Ján Botto, výzdoba a dřevoryty Ferdiš Duša.

 

o autorovi: 1888 - 1958
Malíř, grafik, keramik. Začínal jako dělník ve smaltovně, intenzivním cestováním po Evropě si rozšiřoval vzdělání, v ateliérech malířů a dílnách keramiků poznával základy malířského řemesla. Vyučil se malířem porcelánu. V Německu byl krátký čas žákem grafika Maxe Slevogta, od poloviny 20. let se zaměřil na malbu a grafiku. Tématem jeho grafické tvorby byly jeho zkušenosti ze života na Ostravsku a Těšínsku, vytvořil mnoho grafických listů také ze Slovenska. Pracoval v cyklech, zvláště technikou dřevorytu. Byl také významným ilustrátorem a věnoval se rovněž teoretické práci. Byl členem SČUG Hollar, Umělecké besedy v Praze a mnoha dalších výtvarných sdružení. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách NG v Praze a dalších českých uměleckých institucí, také v zahraničních galeriích.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 50 000 Kč.

vydraženo
11063. Smrť Jánošíkova
Dražba ukončena:14.06.2017 18:57:00
Vyvolávací cena:200 Kč
vydraženo za:200 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
200 Kč limit (30.04.2017 23:46:07) 659