Emil Filla - Zátiší s loutnou

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Litoofset, 20x31 cm. Signováno vpravo dole v tisku E. Filla 29. Číslováno 27/30. Slepotiskové razítko vydavatele díla Czech Art Collection. Ruční papír Losin. Rám, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
70761. Zátiší s loutnou
Dražba ukončena:13.01.2022 21:01:55
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:2 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
2 000 Kč 13.01.2022 20:58:55 9515
1 900 Kč 13.01.2022 20:58:04 7960
1 800 Kč 13.01.2022 20:56:56 9515
1 700 Kč 13.01.2022 20:56:28 7960
1 600 Kč 13.01.2022 20:54:58 9515
1 500 Kč 13.01.2022 20:54:31 5629
1 400 Kč 13.01.2022 20:19:51 9515
1 300 Kč 12.01.2022 17:17:36 529
1 200 Kč 10.01.2022 21:36:08 2798
1 100 Kč 08.01.2022 12:01:29 529
1 000 Kč 03.01.2022 12:35:49 826