Emil Filla - Zátiší s kytarou

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 17x19 cm, monogramováno vpravo dole v tisku E.F.29. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
52850. Zátiší s kytarou
Dražba ukončena:25.11.2020 21:35:00
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:2 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
2 000 Kč 25.11.2020 21:15:05 1252
1 900 Kč 25.11.2020 18:23:47 1850
1 800 Kč 25.11.2020 17:44:59 7807
1 700 Kč 25.11.2020 16:58:32 3845
1 600 Kč 25.11.2020 14:02:04 7807
1 500 Kč limit (25.11.2020 14:00:39) 7475
1 500 Kč 25.11.2020 14:00:40 7807
1 400 Kč limit (25.11.2020 14:00:24) 7475
1 300 Kč 25.11.2020 14:00:25 7807
1 200 Kč limit (25.11.2020 9:42:18) 7475
1 100 Kč 23.11.2020 18:10:47 7011
1 000 Kč limit (23.11.2020 18:10:11) 7475
900 Kč 23.11.2020 18:10:12 7011
800 Kč limit (23.11.2020 8:53:38) 7475
700 Kč 23.11.2020 5:21:48 3999
600 Kč 21.11.2020 11:05:29 7807
500 Kč 05.11.2020 11:06:31 7011