Emil Filla - Zátiší s kytarou

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 17x20 cm. Monogramováno vpravo dole v tisku E.F. 29. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
45142. Zátiší s kytarou
Dražba ukončena:27.05.2020 20:24:00
Vyvolávací cena:700 Kč
vydraženo za:2 200 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
2 200 Kč limit (27.05.2020 20:17:39) 7106
2 100 Kč 27.05.2020 20:17:40 5964
2 000 Kč limit (27.05.2020 20:16:27) 7106
1 900 Kč 27.05.2020 20:16:28 5964
1 800 Kč limit (27.05.2020 20:16:08) 7106
1 700 Kč 27.05.2020 20:16:09 5964
1 600 Kč limit (27.05.2020 20:10:33) 7106
1 500 Kč limit (27.05.2020 20:10:32) 7105
1 300 Kč limit (27.05.2020 19:40:27) 7106
1 200 Kč limit (27.05.2020 19:40:26) 7105
900 Kč limit (27.05.2020 12:04:45) 7105
800 Kč 16.05.2020 23:52:44 6825
700 Kč 06.05.2020 21:06:26 2880