Emil Filla - Zátiší s kytarou

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Litoofset 24/30, 30x42 cm. Signováno vpravo dole v tisku Emil Filla 29. Slepotiskové razítko vydavatele díla. Ruční papír. Volný list.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
94046. Zátiší s kytarou
Dražba ukončena:23.04.2023 20:54:10
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:4 300 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
4 300 Kč limit (23.04.2023 20:51:09) 254
4 200 Kč 23.04.2023 20:51:10 51
4 100 Kč limit (23.04.2023 20:48:38) 254
4 000 Kč 23.04.2023 20:47:11 11398
3 900 Kč limit (23.04.2023 20:44:44) 254
3 800 Kč 23.04.2023 20:44:45 11398
3 700 Kč limit (23.04.2023 20:42:30) 254
3 600 Kč 23.04.2023 20:42:31 10534
3 500 Kč limit (23.04.2023 20:39:05) 254
3 500 Kč 23.04.2023 20:39:06 11398
3 400 Kč limit (23.04.2023 20:38:10) 254
3 300 Kč 23.04.2023 20:38:11 11398
3 200 Kč limit (23.04.2023 20:37:15) 254
3 100 Kč limit (23.04.2023 20:37:14) 12533
2 900 Kč limit (23.04.2023 20:36:13) 254
2 800 Kč 23.04.2023 20:36:14 10534
2 700 Kč limit (23.04.2023 20:28:38) 254
2 600 Kč 23.04.2023 20:28:39 11398
2 500 Kč limit (23.04.2023 20:27:27) 254
2 400 Kč 23.04.2023 20:27:28 11398
2 300 Kč limit (23.04.2023 20:27:13) 254
2 200 Kč 23.04.2023 20:27:14 11398
2 100 Kč limit (23.04.2023 20:25:02) 254
2 000 Kč 23.04.2023 20:25:03 11398
1 900 Kč limit (23.04.2023 20:23:59) 254
1 800 Kč 23.04.2023 20:24:00 11398
1 700 Kč limit (23.04.2023 20:23:54) 254
1 600 Kč 23.04.2023 20:23:55 11398
1 500 Kč limit (23.04.2023 20:23:27) 254
1 400 Kč 23.04.2023 20:23:28 11398
1 300 Kč limit (23.04.2023 20:23:18) 254
1 200 Kč 23.04.2023 20:23:19 11398
1 100 Kč limit (23.04.2023 20:06:33) 254
1 000 Kč 23.04.2023 18:39:34 11398
900 Kč 21.04.2023 14:52:25 12776
800 Kč 19.04.2023 20:52:40 2325
700 Kč 19.04.2023 9:26:23 11398
600 Kč 17.04.2023 21:33:08 2325
500 Kč 14.04.2023 14:31:41 12533