Emil Filla - Zápas koní

Detail položky

Detail položky

Lept, 23x17 cm. Signováno tužkou vpravo dole Emil Filla a monogramováno dole uprostřed v tisku E.F. Rám, pasparta, sklo.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Stav: Bez poškození.

Nejdelší strana: 39 cm

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
73652. Zápas koní
Dražba ukončena:17.03.2022 21:09:00
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:6 500 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
6 500 Kč limit (17.03.2022 20:06:10) 4418
6 000 Kč 17.03.2022 20:06:11 488
5 500 Kč limit (17.03.2022 20:06:04) 4418
5 000 Kč 17.03.2022 20:06:05 488
4 900 Kč limit (17.03.2022 20:05:56) 4418
4 800 Kč 17.03.2022 20:05:57 488
4 700 Kč limit (17.03.2022 19:27:49) 4418
4 600 Kč 17.03.2022 19:27:50 488
4 500 Kč limit (17.03.2022 14:58:59) 4418
4 400 Kč 17.03.2022 14:59:00 1387
4 300 Kč limit (16.03.2022 22:42:39) 4418
4 200 Kč 16.03.2022 22:33:39 51
4 100 Kč limit (16.03.2022 19:57:23) 488
4 100 Kč limit (16.03.2022 19:57:24) 2385
3 500 Kč limit (16.03.2022 19:57:05) 488
3 400 Kč 16.03.2022 19:57:06 2385
3 300 Kč limit (16.03.2022 19:56:50) 488
3 200 Kč limit (16.03.2022 19:56:49) 2385
1 400 Kč limit (16.03.2022 17:48:40) 488
1 300 Kč 16.03.2022 17:48:41 9364
1 200 Kč 10.03.2022 10:19:29 488
1 100 Kč 07.03.2022 8:50:32 849
1 000 Kč 11.02.2022 12:57:22 8042