Emil Filla - Ruka s růží

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Suchá jehla, 15x9 cm. Monogramováno vpravo dole v tisku E.F. 46. Signováno vpravo dole tužkou Emil Filla. Paspartováno.

Pozn.: Signováno pravděpodobně ne rukou autora.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
68251. Ruka s růží
Dražba ukončena:11.11.2021 21:25:05
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:1 800 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 800 Kč limit (11.11.2021 21:20:04) 8284
1 700 Kč 11.11.2021 21:20:05 8982
1 600 Kč limit (11.11.2021 21:19:49) 8284
1 500 Kč 11.11.2021 21:19:50 8982
1 400 Kč limit (11.11.2021 21:18:22) 8284
1 300 Kč 11.11.2021 21:18:23 8982
1 200 Kč limit (11.11.2021 20:21:38) 8284
1 100 Kč 08.11.2021 16:51:21 488
1 000 Kč 27.10.2021 22:39:31 8982