Emil Filla - Plačící žena

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Litoofset, 24x17 cm. Signováno vpravo dole tužkou Emil Filla. Novoročenka pro SNKLHU vydanou za Fillova života v roce 1957. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
63481. Plačící žena
Dražba ukončena:25.08.2021 21:17:39
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:4 400 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
4 400 Kč 25.08.2021 21:12:39 9043
4 300 Kč 25.08.2021 21:11:43 8440
4 200 Kč 25.08.2021 21:09:02 9043
4 100 Kč 25.08.2021 21:04:55 8440
4 000 Kč limit (25.08.2021 21:02:51) 9043
4 000 Kč 25.08.2021 21:02:52 8440
3 900 Kč limit (25.08.2021 21:02:41) 9043
3 800 Kč 25.08.2021 21:02:42 8440
3 700 Kč limit (25.08.2021 21:01:56) 9043
3 600 Kč 25.08.2021 21:01:57 8440
3 500 Kč limit (25.08.2021 21:01:32) 9043
3 400 Kč 25.08.2021 21:01:33 8440
3 300 Kč limit (25.08.2021 21:01:19) 9043
3 200 Kč 25.08.2021 21:01:20 8440
3 100 Kč 25.08.2021 20:58:57 9043
3 000 Kč 25.08.2021 20:58:10 8440
2 900 Kč 25.08.2021 20:52:56 9043
2 800 Kč 25.08.2021 20:47:12 8440
2 700 Kč 25.08.2021 20:46:37 9043
2 600 Kč 25.08.2021 20:45:25 8440
2 500 Kč 25.08.2021 20:44:41 9043
2 400 Kč 25.08.2021 20:34:30 8440
2 300 Kč 25.08.2021 20:33:43 9043
2 200 Kč 25.08.2021 20:31:34 8440
2 100 Kč 25.08.2021 19:43:52 9043
2 000 Kč limit (25.08.2021 19:43:46) 7407
2 000 Kč 25.08.2021 19:43:47 9043
1 900 Kč limit (25.08.2021 19:43:40) 7407
1 800 Kč 25.08.2021 19:43:41 9043
1 700 Kč limit (25.08.2021 19:43:30) 7407
1 600 Kč 25.08.2021 19:43:31 9043
1 500 Kč limit (25.08.2021 19:43:22) 7407
1 400 Kč 25.08.2021 19:43:23 9043
1 300 Kč limit (25.08.2021 18:44:04) 7407
1 200 Kč 25.08.2021 18:44:05 6520
1 100 Kč limit (23.08.2021 20:47:32) 7407
1 000 Kč 12.08.2021 21:24:52 8440