Emil Filla - Na břehu

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 17x20 cm. Monogramováno vlevo dole v tisku E. F. 33. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
58745. Na břehu
Dražba ukončena:29.04.2021 21:19:00
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:1 900 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 900 Kč 29.04.2021 21:13:10 6733
1 800 Kč 29.04.2021 20:59:01 3105
1 700 Kč 29.04.2021 20:54:24 6733
1 600 Kč 29.04.2021 20:51:17 3105
1 500 Kč limit (29.04.2021 20:51:12) 8648
1 400 Kč 29.04.2021 20:51:13 3105
1 300 Kč limit (29.04.2021 20:51:09) 8648
1 200 Kč 29.04.2021 20:51:10 3105
1 100 Kč limit (29.04.2021 8:23:22) 8648
1 000 Kč 28.04.2021 8:38:40 6733
900 Kč 16.04.2021 22:27:18 8552
800 Kč 03.04.2021 8:21:19 8508
700 Kč limit (03.04.2021 8:20:55) 8467
600 Kč 03.04.2021 8:20:56 8508
500 Kč limit (03.04.2021 0:47:53) 8467