Emil Filla - Na břehu

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 16x20 cm. Monogramováno E.F. 33. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
43117. Na břehu
Dražba ukončena:16.04.2020 20:03:00
Vyvolávací cena:600 Kč
vydraženo za:1 400 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 400 Kč limit (15.04.2020 12:56:21) 6510
1 300 Kč limit (15.04.2020 12:56:20) 651
900 Kč limit (05.04.2020 9:15:11) 6510
800 Kč 05.04.2020 9:15:12 1850
700 Kč limit (29.03.2020 17:30:07) 6510
600 Kč 25.03.2020 21:50:47 2880