Emil Filla - Na břehu

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 16x20 cm. Monogramováno vlevo dole v tisku E.F. 33. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
39209. Na břehu
Dražba ukončena:15.01.2020 20:01:00
Vyvolávací cena:600 Kč
vydraženo za:1 200 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 200 Kč limit (15.01.2020 19:51:25) 6531
1 100 Kč 07.01.2020 19:26:31 6403
1 000 Kč 29.12.2019 20:46:28 6438
900 Kč 26.12.2019 9:30:27 6388
800 Kč 22.12.2019 13:41:07 2245
700 Kč 15.12.2019 18:11:00 5512
600 Kč 13.12.2019 0:39:31 3370