Emil Filla - Mužský akt

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 28x20 cm. Signováno vpravo dole v tisku Emil FIlla 1909. Rám, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
67367. Mužský akt
Dražba ukončena:28.10.2021 21:34:03
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:1 600 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 600 Kč 28.10.2021 21:28:35 9305
1 500 Kč 28.10.2021 20:55:16 849
1 400 Kč 22.10.2021 18:44:46 1195
1 300 Kč 15.10.2021 22:34:52 7276
1 200 Kč 11.10.2021 19:44:46 826
1 100 Kč 06.10.2021 12:21:44 8440
1 000 Kč 02.10.2021 2:06:02 4490