Emil Filla - Muž s kloboukem

Detail položky

Detail položky

Litoofset, 36x25 cm. Signováno vpravo nahoře v tisku Emil Film 1916. Rám, pasparta, sklo.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Nejdelší strana: 53 cm

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
91931. Muž s kloboukem
Dražba ukončena:12.03.2023 20:52:43
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:3 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
3 000 Kč limit (12.03.2023 20:49:42) 3882
2 900 Kč 12.03.2023 20:49:43 12373
2 800 Kč 12.03.2023 20:48:35 3882
2 700 Kč 12.03.2023 20:47:32 12373
2 600 Kč limit (12.03.2023 20:47:25) 3882
2 500 Kč 12.03.2023 20:47:26 12373
2 400 Kč limit (12.03.2023 20:47:17) 3882
2 300 Kč 12.03.2023 20:47:18 12373
2 200 Kč limit (12.03.2023 20:47:01) 3882
2 100 Kč 12.03.2023 20:47:02 12373
2 000 Kč limit (12.03.2023 20:46:56) 3882
1 900 Kč 12.03.2023 20:46:57 12373
1 800 Kč limit (12.03.2023 20:46:50) 3882
1 700 Kč 12.03.2023 20:46:51 12373
1 600 Kč limit (12.03.2023 20:45:32) 3882
1 500 Kč 12.03.2023 20:45:33 12373
1 400 Kč 12.03.2023 20:40:05 3882
1 300 Kč 12.03.2023 17:03:30 11398
1 200 Kč 08.03.2023 20:03:07 11286
1 100 Kč 08.03.2023 12:53:45 11398
1 000 Kč 05.03.2023 20:00:28 12296