Emil Filla - Ležící kubistický akt

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 11x20 cm. Monogramováno vpravo dole v tisku E. F. 37. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
58715. Ležící kubistický akt
Dražba ukončena:29.04.2021 20:56:53
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:3 300 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
3 300 Kč limit (29.04.2021 20:51:52) 5476
3 200 Kč 29.04.2021 20:51:53 8657
3 100 Kč limit (29.04.2021 20:47:13) 5476
3 000 Kč 29.04.2021 20:47:14 8657
2 900 Kč limit (29.04.2021 20:46:43) 5476
2 800 Kč 29.04.2021 20:46:44 8657
2 700 Kč limit (29.04.2021 20:45:18) 5476
2 600 Kč 29.04.2021 20:45:19 8657
2 500 Kč limit (29.04.2021 20:34:40) 5476
2 400 Kč 29.04.2021 20:34:41 3105
2 300 Kč limit (29.04.2021 20:33:33) 5476
2 200 Kč 29.04.2021 20:33:34 3105
2 100 Kč limit (29.04.2021 20:33:17) 5476
2 000 Kč 29.04.2021 20:33:18 3105
1 900 Kč limit (29.04.2021 20:30:18) 5476
1 800 Kč 29.04.2021 20:30:19 8657
1 700 Kč limit (29.04.2021 20:14:39) 5476
1 600 Kč 29.04.2021 20:14:40 8657
1 500 Kč limit (29.04.2021 20:12:39) 5476
1 400 Kč 29.04.2021 20:12:40 8657
1 300 Kč 29.04.2021 18:54:39 5476
1 200 Kč 29.04.2021 6:19:46 1850
1 100 Kč 28.04.2021 21:35:30 5849
1 000 Kč 19.04.2021 23:59:02 8657
900 Kč 17.04.2021 15:12:52 5476
800 Kč 16.04.2021 22:19:22 8552
700 Kč 14.04.2021 15:27:27 1199
600 Kč 03.04.2021 0:39:41 8467
500 Kč 02.04.2021 23:08:53 5233