Emil Filla - Kubistické zátiší s rybou a koňakem

Detail položky

Detail položky

Zinkografie, 11x21 cm. Signováno v tisku dole uprostřed Emil Filla 27. Rám, pasparta, sklo.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Nejdelší strana: 33 cm

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
102009. Kubistické zátiší s rybou a koňakem
Dražba ukončena:17.09.2023 21:33:36
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:3 100 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
3 100 Kč limit (17.09.2023 21:30:35) 13709
3 000 Kč 17.09.2023 21:30:36 13724
2 900 Kč limit (17.09.2023 21:04:40) 13709
2 800 Kč 17.09.2023 21:04:41 12422
2 700 Kč limit (17.09.2023 21:04:12) 13709
2 600 Kč 17.09.2023 21:04:13 12422
2 500 Kč limit (17.09.2023 21:03:53) 13709
2 400 Kč 17.09.2023 21:03:54 12422
2 300 Kč limit (17.09.2023 0:35:17) 13709
2 200 Kč 17.09.2023 0:35:18 12422
2 100 Kč limit (17.09.2023 0:33:04) 13709
2 000 Kč 17.09.2023 0:33:05 12422
1 900 Kč limit (17.09.2023 0:32:52) 13709
1 800 Kč 17.09.2023 0:32:53 12422
1 700 Kč limit (17.09.2023 0:32:33) 13709
1 600 Kč 17.09.2023 0:32:34 12422
1 500 Kč limit (17.09.2023 0:32:12) 13709
1 400 Kč 17.09.2023 0:32:13 12422
1 300 Kč limit (17.09.2023 0:31:43) 13709
1 200 Kč 17.09.2023 0:31:44 12422
1 100 Kč limit (16.09.2023 9:02:19) 13709
1 000 Kč 14.09.2023 23:08:00 13222