Emil Filla - Kubistické zátiší s rybou a koňakem

Detail položky

Detail položky

Zinkografie, 8x13,5 cm. Signováno dole uprostřed v tisku Emil Film 27. Rám, pasparta, sklo.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Nejdelší strana: 27 cm

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
92154. Kubistické zátiší s rybou a koňakem
Dražba ukončena:19.03.2023 20:51:04
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:2 200 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
2 200 Kč 19.03.2023 20:48:04 11398
2 100 Kč 19.03.2023 20:45:46 12422
2 000 Kč 19.03.2023 20:42:49 11398
1 900 Kč 19.03.2023 20:42:23 12422
1 800 Kč 19.03.2023 18:32:09 11398
1 700 Kč 19.03.2023 17:32:52 12422
1 600 Kč 19.03.2023 10:50:14 11398
1 500 Kč 18.03.2023 20:01:56 11286
1 400 Kč 17.03.2023 19:36:45 11669
1 300 Kč 15.03.2023 20:19:40 11398
1 200 Kč 14.03.2023 23:57:40 11286
1 100 Kč 13.03.2023 11:19:48 11398
1 000 Kč 08.03.2023 20:16:11 11286