Emil Filla - Koně

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 13x20 cm. Monogramováno vpravo dole v tisku E. F. 33. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
70838. Koně
Dražba ukončena:13.01.2022 22:12:00
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:1 800 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 800 Kč limit (13.01.2022 18:01:45) 9630
1 700 Kč limit (13.01.2022 18:01:44) 9571
1 400 Kč limit (13.01.2022 16:15:06) 9571
1 300 Kč 13.01.2022 2:42:41 9630
1 200 Kč 12.01.2022 20:47:49 1199
1 100 Kč 29.12.2021 14:30:25 5712
1 000 Kč 29.12.2021 11:53:17 3614