Emil Filla - Dostaveníčko

Detail položky

Detail položky

Kombinovaná technika, 22x25 cm. Signováno vpravo dole Emil Filla. Rám, pasparta, sklo.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Stav: Rám mírně poškozen.

Pozn.: Konzultováno a posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a prof. PhDr. Tomášem Vlčkem, Csc.. Rodina současného majitele získala dílo přímo od autora.

Nejdelší strana: 48 cm

Výjev s motivem setkání dvou dam patří k pozoruhodným zástupcům tvorby klíčové figury českého moderního umění Emila Filly, který zejména výrazně promlouval do vývoje výtvarného dění v době rozvoje expresionismu a kubismu. Obdobně zajímavá je však i autorova kresebná produkce, ke které lze řadit  předložené dílo. Scéna působí dojmem rychle nahozené skici, tedy momentálního záznamu skutečnosti v reakci na okamžité hnutí inspirace, které Filla obratně zachytil. Dílo lze nicméně zároveň obdivovat pro suverenitu a zkušenost, která z  pojednání výjevu jednoznačně vyzařuje. Při bližším pohledu je zřejmé, že umělec dosáhl perfektního vyvážení linie a plochy. Kresebné tahy věrně naznačují prostorovou strukturu i fyziognomické detaily figur. Zejména pozoruhodná je také barevná skladba. Umělec pracoval se základními odstíny modré, žluté, zelené a s barvou rudky, které ovšem volil tak, že se vzájemně zcela harmonicky doplňují. Jde o dílo, na kterém Filla s minimem prostředků dosáhl maxima sdílnosti a výtvarného účinku. Lze tím pouze potvrdit, že patřil ke skutečně vyzrálým autorům českého umění, kteří dosáhli evropské úrovně.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo posouzeno znalcem
93876. Dostaveníčko
Dražba ukončena:03.05.2023 20:44:12
Vyvolávací cena:2 000 Kč
vydraženo za:41 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
41 000 Kč 03.05.2023 20:41:12 5753
40 000 Kč 03.05.2023 20:38:44 51
39 000 Kč 03.05.2023 20:35:59 5753
38 000 Kč 03.05.2023 20:33:11 51
37 000 Kč 03.05.2023 20:30:55 11149
36 000 Kč 03.05.2023 20:29:14 7632
35 000 Kč 03.05.2023 20:27:04 51
34 000 Kč 03.05.2023 20:24:55 12776
33 000 Kč 03.05.2023 20:23:34 51
32 000 Kč 03.05.2023 20:21:30 12776
31 000 Kč 03.05.2023 20:20:41 51
30 000 Kč 03.05.2023 20:18:35 12776
29 000 Kč 03.05.2023 20:16:44 51
28 000 Kč 03.05.2023 20:11:31 12776
27 000 Kč 03.05.2023 20:10:24 9214
26 000 Kč 02.05.2023 0:00:16 12776
25 000 Kč 01.05.2023 20:59:16 8103
24 000 Kč 27.04.2023 7:55:11 12776
23 000 Kč 26.04.2023 22:17:25 12753
22 000 Kč 26.04.2023 20:02:15 12776
21 000 Kč 26.04.2023 18:47:30 11209
20 000 Kč 24.04.2023 15:19:01 12776
19 000 Kč 21.04.2023 18:49:04 2880
18 000 Kč 21.04.2023 13:59:51 11586
17 000 Kč 15.04.2023 16:06:05 2880
16 000 Kč 14.04.2023 12:51:30 2216
15 000 Kč limit (13.04.2023 14:52:55) 12202
15 000 Kč limit (13.04.2023 14:52:56) 2216
12 000 Kč limit (13.04.2023 14:52:33) 12202
11 000 Kč limit (13.04.2023 14:52:32) 2216
9 500 Kč limit (13.04.2023 14:52:18) 12202
9 000 Kč 13.04.2023 14:52:19 2216
8 500 Kč limit (12.04.2023 23:19:38) 12202
8 000 Kč 12.04.2023 23:19:39 10207
7 500 Kč limit (12.04.2023 21:20:08) 12202
7 000 Kč 12.04.2023 20:33:41 11209
6 500 Kč 12.04.2023 9:56:41 9282
6 000 Kč 12.04.2023 7:40:43 8620
5 500 Kč 12.04.2023 7:34:48 11458
5 000 Kč limit (12.04.2023 7:33:50) 305
5 000 Kč limit (12.04.2023 7:33:51) 11458
4 100 Kč limit (12.04.2023 7:20:10) 305
4 000 Kč limit (12.04.2023 7:20:09) 5420
2 700 Kč limit (12.04.2023 7:19:53) 5420
2 600 Kč 12.04.2023 7:19:54 305
2 500 Kč limit (12.04.2023 7:19:43) 5420
2 400 Kč 12.04.2023 7:19:44 305
2 300 Kč limit (11.04.2023 23:53:33) 5420
2 200 Kč 11.04.2023 22:16:11 11458
2 100 Kč 11.04.2023 21:50:26 2880
2 000 Kč 11.04.2023 17:51:23 2533