Bohumil Kubišta - Staropražský motiv

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Lept, 21x18 cm. Signováno vpravo dole Kubišta. Rám, pasparta, sklo. Pozn.: Rám mírně poškozen. Předloženou Kubištovu práci lze považovat za vskutku mimořádnou, a to jak z hlediska pochopení a zhodnocení umělcovy tvorby, tak z hlediska její výtvarné i sběratelské hodnoty. Dílo Bohumila Kubišty se zcela oprávněně ocitá ve středu zájmu odborné i sběratelské veřejnosti. Zářným dokladem může být jeho mimořádný obraz s motivem ze staré Prahy, který se při nedávné aukci vydražil z rekordní prodejní částku. Stejnou pozornost si plně zasluhuje grafická varianta téhož námětu, kterou tento zakladatel českého moderního malířství spolu s plátnem vytvořil v jednom ze stěžejních období své tvorby. Ke zpracování motivu autor přistoupil po pařížském pobytu, který velmi podstatným způsobem přispěl k rozvoji Kubištova svébytného experimentálního výtvarného přístupu. Grafický list se Staropražským motivem bez nadsázky zastupuje jeden z ústředních bodů, v nichž malíř své umělecké směřování vyjádřil. Sugestivní pohled na ikonické monumenty pražské architektury s klenutými mostními oblouky, ledolamy a hladinou Vltavy určuje promyšlené kompoziční schéma, které je dokladem Kubištova zaměření na důkladnou práci s proporčním rozvrhem, což se samo o sobě stává jedním z klíčů uměleckého vyjádření. Prostor díla vytváří souhra kontaktních geometrizujících tvarů, které jako by pozorovanou skutečnost současně rozkládaly a zároveň stmelovaly do kompaktního kaleidoskopu hran a ploch. Důležitou součástí je moment iluminace, tedy skutečného tvarujícího, ovšem také ireálného transcendentního světla vyzařovaného z vnitřku díla samotného. Tento prvek malíř podpořil právě užitím specifických vyjadřovacích možností grafického média, v tomto případě čárového leptu. Expresivní zvnitřnělou linii díla pak akcentuje zdánlivě nenápadný detail Kalvárie zasazený na prominentní místo výjevu. Dílo Bohumila Kubišty neklamně svědčí o snaze jít za vnější plášť skutečnosti a zhmotnit výtvarnou formou, jak sám tvrdil, duchovní podklad, tedy magický transcendentní obsah či jakousi vnitřní auru. Výraz tohoto krásného a nanejvýš působivého grafického listu, který je založen na jednotě motivického náboje, formální struktury i výtvarného zpracování, zmíněného účinku nade vši pochybnost dosáhl. Grafický list, který byl veřejnosti představen dříve než zmiňované plátno s týmž motivem na výstavě skupiny Sursum v Obecním domě, byl v pozdější době prezentován na řadě dalších výstav. Recentně byl publikován v reprezentativních monografiích o umělcově díle: Mahulena NEŠLEHOVÁ: Bohumil Kubišta – grafika. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2014, s. [80, 81], s. 159 Marie RAKUŠANOVÁ: Bohumil Kubišta a Evropa. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020, s. 590

 

o autorovi: 1884 - 1918
Malíř, grafik, výtvarný teoretik. Jeden ze zakladatelů moderní české malby, teoretik umění. Zemřel v mladém věku 34 let ke konci první světové války na španělskou chřipku. Zanechal za sebou 120 olejů a pastelů a řadu grafických prací. Byl členem umělecké skupiny Osma, člen SVÚ Mánes, tajemník Klubu za starou Prahu.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 103 000 000 Kč

vydraženo top doporučujeme
85336. Staropražský motiv
Dražba ukončena:02.11.2022 20:16:00
Vyvolávací cena:2 000 Kč
vydraženo za:410 000 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
410 000 Kč 02.11.2022 20:13:33 11319
400 000 Kč limit (02.11.2022 20:13:25) 9415
390 000 Kč 02.11.2022 20:13:26 11319
380 000 Kč 02.11.2022 20:12:09 9415
370 000 Kč limit (02.11.2022 20:11:51) 11319
360 000 Kč 02.11.2022 20:11:52 9415
350 000 Kč limit (02.11.2022 20:01:07) 11319
340 000 Kč 02.11.2022 20:01:08 4568
330 000 Kč limit (02.11.2022 19:51:14) 11319
320 000 Kč limit (02.11.2022 19:51:13) 4568
270 000 Kč limit (02.11.2022 17:47:51) 4568
260 000 Kč limit (02.11.2022 17:47:50) 2471
240 000 Kč limit (02.11.2022 17:47:16) 4568
230 000 Kč 02.11.2022 17:47:17 2471
220 000 Kč limit (02.11.2022 17:40:43) 4568
210 000 Kč limit (02.11.2022 17:40:42) 2471
190 000 Kč 02.11.2022 12:59:17 2471
180 000 Kč limit (02.11.2022 12:59:10) 11231
170 000 Kč 02.11.2022 12:59:11 2471
160 000 Kč limit (01.11.2022 16:33:12) 11231
150 000 Kč 31.10.2022 14:09:52 2471
140 000 Kč 31.10.2022 12:08:28 4568
130 000 Kč 30.10.2022 20:52:53 1387
120 000 Kč 30.10.2022 19:43:12 3736
110 000 Kč 30.10.2022 18:25:46 1387
100 000 Kč 30.10.2022 11:37:50 2471
95 000 Kč 28.10.2022 23:42:42 1387
90 000 Kč limit (28.10.2022 23:42:31) 3736
85 000 Kč 28.10.2022 23:42:32 1387
80 000 Kč 28.10.2022 22:43:15 3736
75 000 Kč 28.10.2022 21:11:52 1387
70 000 Kč 28.10.2022 20:39:19 3736
65 000 Kč 25.10.2022 23:14:41 1387
60 000 Kč 25.10.2022 22:52:14 291
55 000 Kč limit (25.10.2022 20:28:22) 1387
50 000 Kč 25.10.2022 20:28:23 291
49 000 Kč 25.10.2022 19:28:26 1387
48 000 Kč 25.10.2022 12:37:05 291
47 000 Kč 25.10.2022 10:25:51 1387
46 000 Kč 25.10.2022 0:23:31 291
45 000 Kč 24.10.2022 20:36:11 1387
44 000 Kč 24.10.2022 12:31:28 291
43 000 Kč 24.10.2022 11:52:42 1387
42 000 Kč 24.10.2022 1:12:57 291
41 000 Kč 23.10.2022 20:52:36 1387
40 000 Kč 23.10.2022 20:37:27 291
39 000 Kč 23.10.2022 20:24:06 2471
38 000 Kč 23.10.2022 20:10:04 291
37 000 Kč 23.10.2022 19:41:45 1387
36 000 Kč 23.10.2022 19:33:24 291
35 000 Kč 23.10.2022 17:54:47 1387
34 000 Kč 23.10.2022 16:00:12 2471
33 000 Kč 23.10.2022 15:20:50 291
32 000 Kč 23.10.2022 11:29:07 1387
31 000 Kč 21.10.2022 8:53:52 291
30 000 Kč 20.10.2022 22:06:04 51
29 000 Kč 19.10.2022 20:06:56 291
28 000 Kč 19.10.2022 18:04:54 659
27 000 Kč 15.10.2022 7:54:41 291
26 000 Kč 15.10.2022 7:44:00 764
25 000 Kč 13.10.2022 23:37:58 291
24 000 Kč 13.10.2022 20:11:21 3425
23 000 Kč 13.10.2022 12:29:59 291
22 000 Kč 12.10.2022 20:02:51 2471
21 000 Kč 10.10.2022 21:53:32 291
20 000 Kč 10.10.2022 17:22:28 11149
19 000 Kč 10.10.2022 17:05:10 291
18 000 Kč 10.10.2022 16:34:23 11149
17 000 Kč 10.10.2022 13:31:15 291
16 000 Kč limit (10.10.2022 13:31:10) 51
15 000 Kč 10.10.2022 13:31:11 291
14 000 Kč limit (10.10.2022 13:31:07) 51
13 000 Kč 10.10.2022 13:31:08 291
12 000 Kč limit (10.10.2022 10:07:53) 51
11 000 Kč 10.10.2022 10:07:54 291
10 000 Kč limit (10.10.2022 10:07:47) 51
9 500 Kč 10.10.2022 10:07:48 291
9 000 Kč limit (10.10.2022 10:07:43) 51
8 500 Kč 10.10.2022 10:07:44 291
8 000 Kč limit (10.10.2022 10:07:32) 51
7 500 Kč 10.10.2022 10:07:33 291
7 000 Kč limit (10.10.2022 9:58:48) 51
6 500 Kč 10.10.2022 9:58:49 849
6 000 Kč limit (09.10.2022 22:14:45) 51
5 500 Kč 09.10.2022 22:14:46 2880
5 000 Kč limit (09.10.2022 22:14:40) 51
4 900 Kč 09.10.2022 22:14:41 2880
4 800 Kč limit (09.10.2022 22:14:37) 51
4 700 Kč 09.10.2022 22:14:38 2880
4 600 Kč limit (09.10.2022 22:14:33) 51
4 500 Kč 09.10.2022 22:14:34 2880
4 400 Kč limit (09.10.2022 22:14:29) 51
4 300 Kč 09.10.2022 22:14:30 2880
4 200 Kč limit (09.10.2022 22:14:25) 51
4 100 Kč 09.10.2022 22:14:26 2880
4 000 Kč limit (09.10.2022 22:14:19) 51
3 900 Kč 09.10.2022 22:14:20 2880
3 800 Kč limit (09.10.2022 22:14:15) 51
3 700 Kč 09.10.2022 22:14:16 2880
3 600 Kč limit (09.10.2022 22:14:09) 51
3 500 Kč 09.10.2022 22:14:10 2880
3 400 Kč limit (09.10.2022 22:14:04) 51
3 300 Kč 09.10.2022 22:14:05 2880
3 200 Kč limit (09.10.2022 22:13:51) 51
3 100 Kč 09.10.2022 22:13:52 2880
3 000 Kč limit (09.10.2022 21:17:51) 51
2 900 Kč 09.10.2022 17:10:09 499
2 800 Kč 09.10.2022 13:38:16 291
2 700 Kč 09.10.2022 4:29:55 5410
2 600 Kč 08.10.2022 21:15:14 291
2 500 Kč 08.10.2022 13:33:29 5856
2 400 Kč 07.10.2022 23:12:22 44
2 300 Kč 07.10.2022 19:41:10 1101
2 200 Kč limit (07.10.2022 12:59:49) 5420
2 100 Kč 07.10.2022 12:59:50 51
2 000 Kč limit (06.10.2022 19:31:23) 5420