Amálie Mánesová - Kravky v krajině

Detail položky

Detail položky

Olej na kartonu, 18x27 cm. Nesignováno. Rámováno.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Stav: Malba poškozena. Rám mírně poškozen.

Pozn.: Konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem. Vzadu přípis Am. Mánes.

Nejdelší strana: 29 cm

Tento obraz je velmi krásnou ukázkou práce Amálie Mánesové, členky umělecké rodiny, která měla zcela zásadní vliv na vývoj českého malířství 19. století. Samotná Amálie zasvětila převažující část své tvorby krajinomalbě, k níž se řadí i toto lyrické dílo. Jedná se o velmi kultivované zachycení typicky otevřené krajinné scenérie, ve které lze cítit echo širokých horizontů a dálek, k nimž Amálie Mánesová tíhla již ve 40. a 50. letech 19. století. Hlavní osou kompozice jsou táhlé horizontály lehce konvexního tvaru, přerušené dokonale plasticky vyvedenými korunami stromů. Za nimi je v méně zřetelném barevném odstínu naznačen horizont a obloha. V obraze se zřetelně zračí autorčin vytříbený pozorovatelský talent a mistrné osvojení techniky. Zejména patrné je to na korunách stromů, které takřka dokonale navozují dojem prostoru. Také sjednocená uměřená paleta dodává obrazu jedinečnou atmosféru, která na diváka dýchá velikým, ale zároveň prostým kouzlem zobrazené přírody. Předložený obraz lze označit za výjimečnou ukázku krajinářské tvorby Amálie Mánesové.

 

o autorovi: 1817 – 1883
Malířka, pocházela z umělecké rodiny Mánesů, sestra Josefa a Quida. Malovat se učila od otce, který také rozhodl o předmětu její tvorby – krajinářství. Vedla domácnost svým bratrům, po smrti otce převzala jeho soukromé kurzy kreslení u šlechtických zájemců. Sama malovala hlavně romantické krajiny.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 2 100 000 Kč.

vydraženo posouzeno znalcem
91695. Kravky v krajině
Dražba ukončena:30.03.2023 22:47:50
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:4 200 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
4 200 Kč 30.03.2023 22:44:50 2216
4 100 Kč limit (30.03.2023 22:42:03) 51
4 100 Kč 30.03.2023 22:42:04 2216
4 000 Kč limit (30.03.2023 22:39:20) 51
3 900 Kč 30.03.2023 22:38:40 2216
3 800 Kč 30.03.2023 22:36:09 51
3 700 Kč 30.03.2023 22:35:08 2216
3 600 Kč 30.03.2023 22:32:44 51
3 500 Kč 30.03.2023 22:32:19 2216
3 400 Kč 30.03.2023 22:23:56 9043
3 300 Kč 30.03.2023 22:18:46 51
3 200 Kč 30.03.2023 18:13:03 9043
3 100 Kč 27.03.2023 21:16:30 12142
3 000 Kč 27.03.2023 12:53:53 1979
2 900 Kč 25.03.2023 20:26:50 12339
2 800 Kč 21.03.2023 18:56:27 2216
2 700 Kč 21.03.2023 16:56:54 12339
2 600 Kč 14.03.2023 18:31:02 2216
2 500 Kč limit (14.03.2023 18:30:53) 831
2 400 Kč 14.03.2023 18:30:54 2216
2 300 Kč limit (14.03.2023 18:30:45) 831
2 200 Kč 14.03.2023 18:30:46 2216
2 100 Kč limit (14.03.2023 18:30:35) 831
2 000 Kč 14.03.2023 18:30:36 2216
1 900 Kč limit (14.03.2023 18:30:26) 831
1 800 Kč 14.03.2023 18:30:27 2216
1 700 Kč limit (14.03.2023 11:11:12) 831
1 600 Kč 13.03.2023 7:58:46 2216
1 500 Kč 12.03.2023 20:19:10 12339
1 400 Kč 06.03.2023 8:09:24 2216
1 300 Kč 05.03.2023 22:11:56 1610
1 200 Kč 02.03.2023 6:27:34 2216
1 100 Kč 01.03.2023 21:46:49 1610
1 000 Kč 28.02.2023 18:09:51 2216