Josef Tříška

1885 - 1967

1885 – 1967 Malíř. Studoval na UMPRUM v Praze, na AVU v Praze u H. Schweigera a na FF UK v Praze. Zabýval se malbou krajiny, květinových či ovocných zátiší, portrétů (zejména dívčích a ženských) a různých figurálních obrazů. Byl členem SVU Mánes. Obdržel čestné uznání České akademie věd a umění v Praze.
Josef Tříška - Koupání
vydraženo top

Josef Tříška

92462. Koupání

Vyvolávací cena: 1 000 Kč

Vydraženo za: 7 000 Kč

Dražba ukončena: 26.03.2023 21:02:57

Josef Tříška - Růže ve váze
vydraženo

Josef Tříška

82172. Růže ve váze

Vyvolávací cena: 500 Kč

Vydraženo za: 600 Kč

Dražba ukončena: 31.07.2022 20:37:00

Josef Tříška - Konvalinky ve váze
vydraženo

Josef Tříška

67018. Konvalinky ve váze

Vyvolávací cena: 500 Kč

Vydraženo za: 1 000 Kč

Dražba ukončena: 10.10.2021 20:42:00