Jiří Karel Bureš

1948 -

1948 Jiří Bureš vystudoval ČVUT v Praze. Víc než 20 let pracoval v zahraničí - v Německu, USA a Austrálii. V zahraničí si vybudoval pozici uznávaného umělce a to hlavně v oboru užitého umění, grafiky a designu. Jeho práce se nachází v soukromých a muzejních sbírkách v Austrálii, Hong Kongu, Taiwanu, UK, USA, Německu, Singaporu, Kanadě a Japonsku. V zahraničí se zúčastnil jako člen Sdružení Amerických umělců a Australských umělců celé řady významných uměleckých výstav. Byl jedním z tvůrců slavného Memphis Designu a jeho práce s JB Studio Los Angeles jsou ve sbírkách Smithsonian institution ve Washingtonu a Powerhouse Museum Sydney. Jiří Bureš patří ke generaci českých umělců, kteří strávili většinu svého uměleckého života v zahraničí. V námětech svých děl Bureš velmi často reflektuje realitu současného světa, stále více ovlivňovaného médii. Soustřeďuje se na vliv, kterým tento odlidštěný svět působí na psychiku dnešního člověka. Z většiny obrazů doslova sálá energie. Odkrývá divákovi neskutečný, uměle vytvořený svět, který ho fascinuje a přitahuje. U větších kompozic je zjevná Burešova malířská virtuozita. Dokáže věrohodně kombinovat odkazy ke komiksu, k figurálnímu symbolismu, dokonce i k historickým dřevorytům a plakátům. Je jistý v kresbě, rovněž zdánlivě volně stékající barvu mistrně ovládá a usměrňuje. Malba Jiřího Bureše je charakteristická experimentováním v oblasti malířských technik a nevyzkoušených postupů, litím barvy na plochu, koláží, rytím do povrchu, kalkulací s náhodou vznikajících tvarů, uvolněnou kresbou, maximální barevnou či kresebnou modelací apod. Pracuje s figurální stylizací, improvizací, zkratkou a citacemi. Ojediněle zapojuje do kontextu text. Už vlastním přístupem k malířskému médiu se přirozeně pohybuje mezi malbou figurativní a abstraktní, přičemž se obě tyto polohy vzájemně doplňují a místy překrývají.
Jiří Karel Bureš - Procházka
vydraženo

Jiří Karel Bureš

92669. Procházka

Vyvolávací cena: 1 000 Kč

Vydraženo za: 4 900 Kč

Dražba ukončena: 12.04.2023 21:57:00

Jiří Karel Bureš - Bad kids
vydraženo

Jiří Karel Bureš

92601. Bad kids

Vyvolávací cena: 1 000 Kč

Vydraženo za: 11 000 Kč

Dražba ukončena: 12.04.2023 20:49:00