Oldřich Blažíček - Studie z Jasiny na Podkarpatské Rusi

Detail položky

Detail položky

Olej na plátně fixovaném na kartonu, 40x50 cm. Nesignováno. Rámováno.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Stav: Rám mírně poškozen.

Pozn.: Konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem. Vzadu autorský přípis. Obraz je publikován v Soupise díla, který je součástí monografie Oldřicha Blažíčka od PhDr. Nadi Blažíčkové Horové na str. 472 pod č. N102 v sekci Nezvěstná díla.

Nejdelší strana: 58 cm

Námětem předloženého výjevu Oldřicha Blažíčka je pohled na městečko na východě Zakarpatské Ukrajiny. Malíř se zde soustředil na pohled do údolí s typickou architekturou, nad nímž se vyvyšuje kulisa hor. Charakter krajiny výborně odpovídá autorově krajinářskému projevu, ve kterém se prosazoval koloristický senzualismus, smysl pro detail, ale i cit pro zachování soudržnosti celku. Blažíček na této studii nechává promlouvat živou nespoutanost přírodního rámce se svahy pokrytými svěžím porostem. Tahy štětcem jsou na plátně dobře patrné. Velmi příjemně působí i Blažíčkovo typické zacházení s nanášením barvy v rozvolněných valérech anebo nenucené naznačení materiálu staveb. Paleta dokonale vystihuje živou povahu krajiny s důrazem na přírodní odstíny zelení, které doplňuje osvětlené nebe. Dílo lze bezesporu považovat za reprezentativního zástupce vyzrálého Blažíčkova krajinářského díla s vysokou hodnotou.

 

o autorovi: 1887 – 1953
Malíř, vyučen malířem pokojů, získal stipendium a studoval na UMPRUM v Praze, později ve speciálce prof. Schwaigera na pražské AVU. Do povědomí veřejnosti pronikl svými obrazy chrámových interiérů (benátský chrám sv. Marka, svatovítský chrám), jeho doménou však byla krajina, zvláště krajina Horácka. Stal se profesorem kreslení a malby na ČVUT v Praze. Byl dlouholetým členem a předsedou JUV. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG v Praze, GHMP, ČMVU Praha, MG Brno a v mnoha dalších.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 1 300 000 Kč.

posouzeno znalcem doporučujeme
117230. Studie z Jasiny na Podkarpatské Rusi
Zbývá:6 dnů, 19 hodin
Konec dražby:26.06.2024 20:39:00
Minimální příhoz:1 000 Kč
Aktuální cena:10 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
10 000 Kč 10.06.2024 19:38:39 1336
9 500 Kč 10.06.2024 10:04:21 9130
9 000 Kč 09.06.2024 21:58:11 505
8 500 Kč 09.06.2024 14:03:44 15284
8 000 Kč limit (09.06.2024 14:03:35) 15214
7 500 Kč 09.06.2024 14:03:36 15284
7 000 Kč limit (07.06.2024 0:00:27) 15214
6 500 Kč 07.06.2024 0:00:28 15284
6 000 Kč limit (06.06.2024 15:20:36) 15214
5 500 Kč 05.06.2024 2:30:41 1253
5 000 Kč 31.05.2024 14:50:39 10673