Josef Jiří Kamenický - Dívky u vody

Detail položky

Detail položky

Olej na plátně, 63x75 cm. Signováno vlevo dole H. Lískovec. Rámováno.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Stav: Rám mírně poškozen.

Nejdelší strana: 91 cm

Na tomto díle Josef Jiří Kamenický předkládá výjev s dívkami u vody, jemuž se věnoval v několika variantách. Nabízený obraz představuje takřka k dokonalosti dovednou verzi, která se vyznačuje mistrnou kompozicí i pečlivým malířským podáním. Ústředním motivem je dvojice nahých dívek na břehu vodní plochy, na níž se odráží přírodní rámec. Kompozici na zlatý řez rámuje tmavší plán postranní vegetace. Jako na ostatních autorových dílech lze i zde obdivovat krásné vyjádření svěžího rázu přírody a přesvědčivé zachycení hlubokého prostoru, které vytváří průhled na světlem osvícenou vodní hladinu ve středu obrazu. Pro autora jsou příznačné jasné barevné tóny. Mistrnou ukázkou zacházení s paletou je pak zejména barevný akcent na červené paraple. Z obrazu dýchá nestrojenost a zdařilá snaha vystihnout klid a čistotu přírody, kterou přirozeně podporuje také přítomnost dívčích aktů. O hodnotě obrazu není třeba pochybovat.

 

o autorovi: 1910 - 1981
Narodil se v Lískovci u Brna. Student veřejné školy uměleckých řemesel v Brně (1928-1933) u Karla Truppeho, dále dekorativní malby na AVU v Praze (1938-1940 a 1945-1946) u profesorů Nechleby, Hönicha a Nejedlého. Zabýval se moravským venkovem, akty, krajinomalbou, zátiším. Jeho díla jsou zastoupena v Moravské galerii v Brně, GVU Zlín, Galerie výtvarného umění Hodonín, v Rakousku v soukromých sbírkách. V 50. letech emigroval do Rakouska a natrvalo se usadil ve Vídni, kde maloval často zátiší ve stylu holandských malířů 17. století (Pieter Bruegel). Své obrazy většinou signoval Kamenický, nebo občas H. Lískovec. V emigraci používal pseudonymy Josef Steiner, Reinold, Julius Horn (pozor! stejně se jmenoval pražský malíř narozený 1900 v Praze - Karlíně). V uměleckých zdrojích se občas vyskytuje forma příjmení jako Kamenitzky.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 42 000 Kč

vydraženo
101306. Dívky u vody
Dražba ukončena:27.09.2023 20:03:00
Vyvolávací cena:3 000 Kč
vydraženo za:18 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
18 000 Kč 25.09.2023 18:25:31 1957
17 000 Kč 10.09.2023 21:50:33 852
16 000 Kč 05.09.2023 14:00:00 9888
15 000 Kč limit (05.09.2023 9:46:53) 3486
15 000 Kč limit (05.09.2023 9:46:54) 9888
13 000 Kč limit (05.09.2023 8:54:25) 3486
12 000 Kč 04.09.2023 20:54:45 9888
11 000 Kč 04.09.2023 20:28:27 121
10 000 Kč limit (01.09.2023 20:24:19) 9888
10 000 Kč 01.09.2023 20:24:20 3486
9 500 Kč limit (01.09.2023 20:24:12) 9888
9 000 Kč 01.09.2023 20:24:13 3486
8 500 Kč limit (01.09.2023 20:23:44) 9888
8 000 Kč limit (01.09.2023 20:23:43) 3486
7 000 Kč limit (01.09.2023 20:23:32) 9888
6 500 Kč limit (01.09.2023 20:23:31) 3486
5 500 Kč limit (01.09.2023 20:23:22) 9888
5 000 Kč limit (01.09.2023 20:23:21) 3486
4 800 Kč limit (01.09.2023 20:23:11) 9888
4 700 Kč 01.09.2023 20:23:12 3486
4 600 Kč limit (01.09.2023 20:23:05) 9888
4 500 Kč limit (01.09.2023 20:23:04) 3486
4 300 Kč limit (01.09.2023 20:22:57) 9888
4 200 Kč 01.09.2023 20:22:58 3486
4 100 Kč limit (01.09.2023 20:22:48) 9888
4 000 Kč limit (01.09.2023 20:22:47) 3486
3 800 Kč limit (01.09.2023 20:22:37) 9888
3 700 Kč 01.09.2023 20:22:38 3486
3 600 Kč limit (01.09.2023 20:22:30) 9888
3 500 Kč 01.09.2023 20:22:31 3486
3 400 Kč limit (01.09.2023 18:00:34) 9888
3 300 Kč 01.09.2023 11:15:04 1347
3 200 Kč 01.09.2023 10:29:02 9547
3 100 Kč 01.09.2023 9:50:05 1347
3 000 Kč 31.08.2023 23:14:57 3486