Jan Havlík - Ptáci

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Olej na plátně, 100x80 cm. Signováno vlevo dole Havlík. Nerámováno.
Velkoformátový obraz je součástí obrazového cyklu “Skalky” (1964-94), který byl inspirován alpinem a zahradou v jižních Čechách, kde měl autor od šedesátých let svůj letní ateliér. Obrazy z tohoto cyklu je Jan Havlík zastoupen mj. v naší NG v Praze. Obraz vznikl v roce 1988 a má autorský název
”Usínajíci alpinum - Rapsodie v modrém”. Pod tímto názvem je obraz uveden v soupise autorova díla a pod těmito dvěma názvy byl i v minulosti vystavován (jeho první, stejně modrá verze z roku 1973 s názvem “Usínající alpinum”, je státním majetkem - ve správě AJG na Hluboké). Pracovní název “Usínající alpinum “ dostalo i několik různoformátových studií k danému cyklu. U nich je barevná hmota pojednána v silných pastózních nánosech a volná barevná kompozice představuje stylizované alpinum s květinami a velkými kameny. Všechny tyto dochované pracovní studie pocházejí z roku 1973, byly malovány převážně kraplakem a některé z nich byly později opatřeny autorským rámem (viz pol. 45209) - většinou pak sloužily, jako osobní dary kamarádům a známým. Tato kvalitní práce z r.1988 je založena na působivosti barevné hmoty, která modeluje samotné tvary a evokuje jejich symbolický charakter. Havlíkovy obrazy z tohoto cyklu se na trhu s uměním vyskytují jen vzácně, jsou již prakticky nedostupné.

 

o autorovi: 1915 - 1995
Kreslíř, restaurátor, malíř. Studoval na VŠUP u J. Nováka a u J. Baucha, aspirantury u E. Filly a na École des Arts et Métier u profesora Narbonna. Vyučoval na VŠUP, odkud odešel, aby se věnoval vlastní tvorbě. Jeho díla jsou zastoupena v NG Praha, ve sbírkách v USA a v Japonsku.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 160 000 Kč.

vydraženo top
76156. Ptáci
Dražba ukončena:28.04.2022 21:09:18
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:80 000 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
80 000 Kč 28.04.2022 21:06:18 4160
75 000 Kč 28.04.2022 21:05:46 9311
70 000 Kč 28.04.2022 21:04:43 4160
65 000 Kč 28.04.2022 18:54:40 4180
60 000 Kč limit (28.04.2022 18:51:10) 9311
60 000 Kč 28.04.2022 18:51:11 4180
55 000 Kč limit (28.04.2022 17:32:44) 9311
50 000 Kč limit (28.04.2022 17:32:43) 9074
46 000 Kč limit (28.04.2022 17:31:57) 9311
45 000 Kč limit (28.04.2022 17:31:56) 9074
31 000 Kč limit (28.04.2022 17:29:33) 9311
30 000 Kč 28.04.2022 17:29:34 8185
29 000 Kč limit (28.04.2022 15:56:22) 9311
28 000 Kč 27.04.2022 23:02:07 4427
27 000 Kč 24.04.2022 20:03:07 4180
26 000 Kč 23.04.2022 7:27:25 404
25 000 Kč limit (23.04.2022 7:27:18) 9105
24 000 Kč 23.04.2022 7:27:19 404
23 000 Kč limit (23.04.2022 7:26:58) 9105
22 000 Kč limit (23.04.2022 7:26:57) 404
16 000 Kč limit (16.04.2022 22:10:02) 9105
15 000 Kč 16.04.2022 22:10:03 3582
14 000 Kč limit (16.04.2022 22:09:55) 9105
13 000 Kč 16.04.2022 22:09:56 3582
12 000 Kč limit (15.04.2022 10:13:59) 9105
11 000 Kč limit (15.04.2022 10:13:58) 2357
7 500 Kč limit (12.04.2022 22:09:52) 9105
7 000 Kč 12.04.2022 22:09:53 9074
6 500 Kč limit (08.04.2022 6:15:29) 9105
6 000 Kč limit (06.04.2022 9:44:26) 512
6 000 Kč 06.04.2022 9:44:27 4656
5 500 Kč limit (05.04.2022 19:38:02) 512
5 000 Kč limit (05.04.2022 19:38:01) 9022
4 800 Kč limit (05.04.2022 19:37:54) 512
4 700 Kč limit (05.04.2022 19:37:53) 9022
4 500 Kč limit (02.04.2022 19:19:21) 512
4 400 Kč 02.04.2022 19:19:22 5990
4 300 Kč limit (02.04.2022 14:31:57) 512
4 200 Kč 02.04.2022 14:31:58 7493
4 100 Kč limit (01.04.2022 21:03:10) 512
4 000 Kč limit (01.04.2022 21:02:33) 6491
4 000 Kč limit (01.04.2022 21:02:34) 512
1 000 Kč limit (01.04.2022 14:26:22) 6491