Ivan Šnobl - V Pařížské

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Nejdelší strana: 83 cm

Olej na plátně, 65x80 cm. Signováno vpravo dole I. Šnobl 2005. Olištováno. Obraz s názvem V Pařížské od Ivana Šnobla se řadí mezi práce z širšího tematického cyklu, v němž se tento u nás i v zahraničí uznávaný autor věnoval ztvárnění motivů z prostředí města a jeho společnosti. Na plátno malíř zasadil skupinu žen, které si zaujatě prohlíží nabídku výkladní skříně na jedné ze známých nákupních tříd. Gesta postav takřka nejsou čitelná, jelikož divák skupinu sleduje v uniformních postojích obrácenou směrem od pozorovatele. O předmětu zájmu, který je znázorněn jako abstraktní mozaika tvarů a ploch, se divák může pouze dohadovat. Tento moment dílu propůjčuje silnou vnitřní tenzi, která se skvěle projevuje také v malířském podání. S výraznými barevnými tóny zde koexistují tmavé černé plochy, které vytváří ostrý kontrast s osvětlením. Obraz působí dojmem okamžité sondy do nahodilé konfigurace efemérní chvíle náhodných setkání v jasném pouličním osvětlení, jakých v pulzujícím městě vzniká bezpočet. V malířském podání obrazu jsou také patrné typické prvky pop-artu, ke kterým lze řadit charakteristickou práci s rukopisem. Ivan Šnobl na předloženém plátně prokazuje, že patří k nejtalentovanějším autorům současnosti, které provokují a inspirují náměty ze soudobého života. Malířova díla jsou velmi vyhledávána domácí i zahraniční klientelou, o čemž svědčí zastoupení Šnoblových prací v prestižních galerijních a soukromých sbírkách v Čechách i v Evropě.

 

o autorovi: 1951
Narodil se v Praze v rodině malíře a pedagoga Jana Šnobla. Studoval AVU u prof. Součka. Jeho výtvarná kariéra začala studiem v Corcoran Gallery of Art v USA . Během svého studia absolvoval řadu cest do Afriky, kde vznikla osobitá kolekce s tematikou z každodenního života. Figurální náměty s akcentem na život ve městě jsou pro autora typické, věnuje se ale také krajinomalbě, portrétům i abstrakci. Svá díla představil na výstavách jak doma, tak v zahraničí. Jeho práce jsou zastoupeny v Národní galerii v Praze, v galeriích a soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 140 000 Kč.

vydraženo
85343. V Pařížské
Dražba ukončena:02.11.2022 20:33:46
Vyvolávací cena:2 000 Kč
vydraženo za:80 000 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
80 000 Kč 02.11.2022 20:30:46 8933
75 000 Kč 02.11.2022 20:29:56 9311
70 000 Kč 02.11.2022 20:29:43 9131
65 000 Kč 02.11.2022 20:28:33 8933
60 000 Kč 02.11.2022 20:28:01 9131
55 000 Kč limit (02.11.2022 20:26:34) 8933
55 000 Kč 02.11.2022 20:26:35 9311
50 000 Kč limit (02.11.2022 20:26:23) 8933
49 000 Kč 02.11.2022 20:25:19 9131
48 000 Kč limit (02.11.2022 20:25:15) 8933
47 000 Kč 02.11.2022 20:25:16 9131
46 000 Kč limit (02.11.2022 20:24:32) 8933
45 000 Kč limit (02.11.2022 20:24:31) 9131
39 000 Kč limit (02.11.2022 20:24:19) 8933
38 000 Kč 02.11.2022 20:24:20 9131
37 000 Kč limit (02.11.2022 20:24:00) 8933
36 000 Kč 02.11.2022 20:24:01 9311
35 000 Kč limit (02.11.2022 20:22:56) 8933
34 000 Kč 02.11.2022 20:22:54 9311
33 000 Kč 02.11.2022 20:22:40 9480
32 000 Kč 02.11.2022 20:21:44 9311
31 000 Kč 02.11.2022 20:21:03 8933
30 000 Kč 02.11.2022 20:20:16 9311
29 000 Kč 02.11.2022 20:19:29 8933
28 000 Kč 02.11.2022 20:18:39 9311
27 000 Kč 02.11.2022 20:18:22 8933
26 000 Kč 02.11.2022 20:15:36 9311
25 000 Kč 02.11.2022 20:05:20 9131
24 000 Kč 02.11.2022 20:02:27 8933
23 000 Kč 02.11.2022 20:02:09 9131
22 000 Kč 02.11.2022 18:06:31 8933
21 000 Kč 02.11.2022 17:28:51 8053
20 000 Kč 02.11.2022 15:37:18 9131
19 000 Kč 02.11.2022 8:27:03 8053
18 000 Kč 29.10.2022 12:36:13 3743
17 000 Kč 28.10.2022 15:36:11 9131
16 000 Kč 28.10.2022 10:44:57 3743
15 000 Kč 26.10.2022 19:42:59 10330
14 000 Kč 26.10.2022 11:00:05 2710
13 000 Kč 22.10.2022 5:26:08 9131
12 000 Kč 12.10.2022 16:13:00 9595
11 000 Kč 10.10.2022 10:34:46 4656
10 000 Kč 09.10.2022 16:59:43 3743
9 500 Kč 08.10.2022 21:02:08 10438
9 000 Kč 07.10.2022 20:27:22 9131
8 500 Kč 07.10.2022 16:18:54 10438
8 000 Kč 06.10.2022 21:49:17 2710
7 500 Kč 06.10.2022 20:55:58 10921
7 000 Kč 06.10.2022 19:58:35 4732
6 500 Kč 06.10.2022 19:30:26 3743
6 000 Kč limit (06.10.2022 19:30:20) 5420
6 000 Kč 06.10.2022 19:30:21 3743
5 500 Kč limit (06.10.2022 19:30:17) 5420
5 000 Kč limit (06.10.2022 19:30:16) 3743
2 100 Kč limit (06.10.2022 19:26:18) 5420
2 000 Kč 06.10.2022 18:54:27 3743