František Hudeček - Žena

Detail položky

Detail položky

Malba na sádře, 26x6 cm. Signováno dole uprostřed Fr. Hudeček. Rám, sklo.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Pozn.: Konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem a prof. PhDr. Tomášem Vlčkem, Csc.

Nejdelší strana: 38 cm

Toto dílo zastupuje silně úspornou abstrahující stránku tvorby Františka Hudečka, která tvořila velmi důležitou součást projevu jeho umělecké osobnosti. Dokládá, jak různými a zdánlivě nesourodými polohami Hudeček během své plodné kariéry prošel. Na předloženém díle, jehož předmětem je zpodobení ženy, malíř prozkoumával možnosti struktury malby, barevné vrstevnatosti a silně redukovaného tvaru zjednodušeného na svou podstatu.  Hudeček volil výrazný kolorit červené a černé barvy, kterou aplikoval v různých vrstvách. Součástí originálního experimentálního přístupu je také technika sádrového podkladu. Máme zde tedy před sebou dílo, ve kterém se Hudeček projevuje jako autor, jehož zajímá hledání odpovědí na otázky bytostně spjaté s vlastní uměleckou tvorbou. Patří k nim rozvíjení způsobů uměleckého vidění a jejich vyjádření formou materiálního obrazu, který se stává realizací tohoto autorského obsahu. Jedná se o dílo vysoké hodnoty, které reprezentuje méně známé, ale vysoce ceněné období Hudečkova tvůrčího vzepětí.

 

o autorovi: 1909 - 1990
Malíř, grafik.
Studoval na UMPRUM Praha u prof. Kysely. Ještě předtím vytvořil figurální malby pro kostel v Kyselovicích na Moravě. Na studium na AVU neměl peníze. Od mládí se stýkal s Františkem Grossem, východiska jejich tvorby jsou v mnohém blízká: úspornost kompozice kubismu, spolu s uvolněnou imaginací poetismu a surrealismu. V roce 1944 měl první samostatnou výstavu v Alšově síni Umělecké besedy Praha. Byl členem Skupiny 42, SČUG Hollar, Radar a Index. Pracoval také v oblasti užitého umění, v tvorbě známek, ilustroval. Jeho díla jsou zastoupena v NG Praha, AJG Hluboká, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Státní galerie Zlín a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 1 600 000 Kč.

vydraženo posouzeno znalcem
91671. Žena
Dražba ukončena:30.03.2023 22:15:43
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:16 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
16 000 Kč 30.03.2023 22:12:43 2487
15 000 Kč 30.03.2023 22:12:06 5629
14 000 Kč 30.03.2023 22:09:31 2487
13 000 Kč limit (30.03.2023 22:09:22) 5629
13 000 Kč 30.03.2023 22:09:23 2487
12 000 Kč limit (30.03.2023 22:08:55) 5629
11 000 Kč 30.03.2023 22:08:56 2487
10 000 Kč limit (30.03.2023 22:08:41) 5629
9 500 Kč limit (30.03.2023 22:08:40) 2487
8 500 Kč limit (30.03.2023 22:08:12) 5629
8 000 Kč 29.03.2023 13:32:01 2091
7 500 Kč 24.03.2023 22:01:18 51
7 000 Kč 17.03.2023 19:49:10 11927
6 500 Kč 15.03.2023 17:23:41 4633
6 000 Kč 02.03.2023 12:03:28 51
5 500 Kč limit (02.03.2023 12:03:27) 7387
4 600 Kč limit (02.03.2023 8:51:27) 7387
4 500 Kč 02.03.2023 8:02:04 10831
4 400 Kč 02.03.2023 2:48:57 7387
4 300 Kč 01.03.2023 21:44:31 1610
4 200 Kč 28.02.2023 17:24:39 7387
4 100 Kč 28.02.2023 1:26:15 5882
4 000 Kč limit (28.02.2023 1:25:39) 7387
4 000 Kč limit (28.02.2023 1:25:40) 5882
1 500 Kč limit (26.02.2023 15:54:30) 7387
1 400 Kč 25.02.2023 18:58:07 10207
1 300 Kč 24.02.2023 22:23:10 5970
1 200 Kč 24.02.2023 22:20:13 51
1 100 Kč 24.02.2023 13:25:31 5420
1 000 Kč 24.02.2023 7:14:12 1074