Ferdiš Duša - Soubor 4 dřevorytů

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Od: 7x6 cm do 17x12 cm. Všechny signovány F. Duša. Volné listy.

Pozn.: Mírně poškozeny.

 

o autorovi: 1888 - 1958
Malíř, grafik, keramik. Začínal jako dělník ve smaltovně, intenzivním cestováním po Evropě si rozšiřoval vzdělání, v ateliérech malířů a dílnách keramiků poznával základy malířského řemesla. Vyučil se malířem porcelánu. V Německu byl krátký čas žákem grafika Maxe Slevogta, od poloviny 20. let se zaměřil na malbu a grafiku. Tématem jeho grafické tvorby byly jeho zkušenosti ze života na Ostravsku a Těšínsku, vytvořil mnoho grafických listů také ze Slovenska. Pracoval v cyklech, zvláště technikou dřevorytu. Byl také významným ilustrátorem a věnoval se rovněž teoretické práci. Byl členem SČUG Hollar, Umělecké besedy v Praze a mnoha dalších výtvarných sdružení. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách NG v Praze a dalších českých uměleckých institucí, také v zahraničních galeriích.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 50 000 Kč.

vydraženo
302030. Soubor 4 dřevorytů
Dražba ukončena:08.11.2019 20:26:47
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:700 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
700 Kč 08.11.2019 20:21:47 5057
600 Kč 08.11.2019 17:36:52 5215
500 Kč 04.11.2019 14:55:54 1171