Emil Filla - Ženský kubistický akt v křesle

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 25x14 cm. Nesignováno. Rám, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
53473. Ženský kubistický akt v křesle
Dražba ukončena:16.12.2020 20:32:59
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:1 100 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 100 Kč 16.12.2020 20:27:59 5818
1 000 Kč 16.12.2020 20:23:35 7852
900 Kč 16.12.2020 20:18:44 5818
800 Kč 16.12.2020 20:16:08 7852
700 Kč 16.12.2020 20:15:28 5818
600 Kč 16.12.2020 20:07:11 7852
500 Kč 30.11.2020 10:55:36 7866