Emil Filla - Zátiší s kytarou

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 18x21 cm. Monogramováno vpravo dole v tisku E.F. 29. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
107104. Zátiší s kytarou
Dražba ukončena:13.12.2023 23:24:00
Vyvolávací cena:3 000 Kč
vydraženo za:4 800 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
4 800 Kč limit (13.12.2023 18:04:21) 11705
4 700 Kč limit (13.12.2023 18:04:20) 2208
4 200 Kč limit (13.12.2023 18:04:05) 2208
4 100 Kč 13.12.2023 18:04:06 11705
4 000 Kč limit (13.12.2023 18:04:00) 2208
3 900 Kč 13.12.2023 18:04:01 11705
3 800 Kč limit (13.12.2023 18:03:53) 2208
3 700 Kč 13.12.2023 18:03:54 11705
3 600 Kč limit (13.12.2023 18:03:46) 2208
3 500 Kč 13.12.2023 18:03:47 11705
3 400 Kč limit (13.12.2023 14:37:32) 2208
3 300 Kč 13.12.2023 12:45:41 13724
3 200 Kč 13.12.2023 9:49:35 10921
3 100 Kč 08.12.2023 20:30:30 12760
3 000 Kč 04.12.2023 22:20:34 13463