Emil Filla - Zátiší

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Litoofset 27/30, 30x42 cm. Signováno vlevo dole v tisku Emil Filla 27. Slepotiskové razítko vydavatele díla. Ruční papír. Volný list.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
94099. Zátiší
Dražba ukončena:23.04.2023 21:11:48
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:1 200 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 200 Kč 23.04.2023 21:08:48 2325
1 100 Kč 23.04.2023 21:07:59 10534
1 000 Kč 23.04.2023 21:07:33 2325
900 Kč 22.04.2023 16:56:35 4063
800 Kč 21.04.2023 15:00:56 12776
700 Kč 19.04.2023 20:54:04 2325
600 Kč 19.04.2023 18:27:58 4063
500 Kč 17.04.2023 21:36:35 2325