Emil Filla - Torso ženy

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Litoofset, 22x15 cm. Monogramováno vlevo dole v tisku E. F. Signováno vpravo dole tužkou Emil Filla. Novoročenka pro SNKLHU vydanou za Fillova života v roce 1957. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
63702. Torso ženy
Dražba ukončena:26.08.2021 21:44:42
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:1 500 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 500 Kč 26.08.2021 21:39:42 8940
1 400 Kč 26.08.2021 21:39:04 2739
1 300 Kč 26.08.2021 7:46:39 8440
1 200 Kč 22.08.2021 15:17:10 2739
1 100 Kč 18.08.2021 20:57:24 3845
1 000 Kč 17.08.2021 1:43:13 2739