Emil Filla - Snímání s kříže

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 26x22 cm, monogramováno vpravo dole v tisku E.F.33. Rám, pasparta, sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
52805. Snímání s kříže
Dražba ukončena:25.11.2020 20:53:17
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:1 200 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 200 Kč 25.11.2020 20:48:17 3581
1 100 Kč 25.11.2020 14:05:14 7807
1 000 Kč 24.11.2020 11:58:54 5712
900 Kč 23.11.2020 12:13:25 7824
800 Kč 23.11.2020 5:19:57 3999
700 Kč 20.11.2020 18:56:47 5520
600 Kč 20.11.2020 17:10:26 7807
500 Kč 11.11.2020 23:15:52 5712