Emil Filla - Sedící žena

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Litoofset, 25x20 cm. Signováno vpravo uprostřed v tisku Emil Filla 32. Číslováno 25/30. Slepotiskové razítko vydavatele díla Czech Art Collection. Ruční papír. Volný list.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
90145. Sedící žena
Dražba ukončena:19.02.2023 21:14:06
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:1 200 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 200 Kč 19.02.2023 21:11:06 8982
1 100 Kč limit (19.02.2023 1:00:13) 826
1 100 Kč limit (19.02.2023 1:00:14) 4288
600 Kč limit (18.02.2023 23:22:27) 826
500 Kč 09.02.2023 21:31:34 11286