Emil Filla - Měsíčník

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Dřevoryt, 15x11 cm. nesignováno. Rám, pasparta,sklo.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
31812. Měsíčník
Dražba ukončena:16.05.2019 18:34:00
Vyvolávací cena:600 Kč
vydraženo za:2 500 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
2 500 Kč limit (16.05.2019 18:04:00) 5503
2 400 Kč limit (16.05.2019 18:03:59) 5460
2 000 Kč limit (16.05.2019 18:03:44) 5503
1 900 Kč limit (16.05.2019 18:03:43) 5460
1 400 Kč limit (16.05.2019 17:27:32) 5503
1 300 Kč 16.05.2019 17:27:33 5083
1 200 Kč 16.05.2019 17:14:21 5503
1 100 Kč 16.05.2019 15:11:08 1252
1 000 Kč 15.05.2019 22:27:36 595
900 Kč 15.05.2019 14:51:51 1252
800 Kč 26.04.2019 23:09:39 659
700 Kč 19.04.2019 8:55:32 2398
600 Kč 15.04.2019 17:53:00 2880