Emil Filla - Kubistické zátiší s ovocem a sklenicí

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Zinkografie, 10x19 cm, monogramováno vpravo dole v tisku E.F. 30, rám, pasparta, zaskleno.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo doporučujeme
72323. Kubistické zátiší s ovocem a sklenicí
Dražba ukončena:09.02.2022 20:20:42
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:6 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
6 000 Kč limit (09.02.2022 20:17:41) 8737
6 000 Kč 09.02.2022 20:17:42 8850
5 500 Kč limit (09.02.2022 19:37:44) 8737
5 000 Kč limit (09.02.2022 19:37:43) 3516
4 200 Kč limit (09.02.2022 17:53:13) 3516
4 100 Kč limit (09.02.2022 17:53:12) 9566
1 900 Kč limit (09.02.2022 17:43:20) 9566
1 800 Kč 09.02.2022 16:32:41 5964
1 700 Kč 28.01.2022 22:48:15 9534
1 600 Kč 27.01.2022 11:35:04 5233
1 500 Kč 27.01.2022 9:40:39 9364
1 400 Kč 26.01.2022 22:00:00 8850
1 300 Kč 19.01.2022 20:20:33 9364
1 200 Kč 15.01.2022 10:59:17 5912
1 100 Kč 14.01.2022 1:11:53 8737
1 000 Kč 13.01.2022 22:11:24 9364