Emil Filla - Kubistické zátiší s kytarou (1929)

Detail položky

Detail položky

Zinkografie, 21x22 cm. Monogramováno vpravo dole v tisku E. F. 29. Rám, pasparta, sklo.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Nejdelší strana: 43 cm

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
101957. Kubistické zátiší s kytarou (1929)
Dražba ukončena:17.09.2023 21:07:00
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:2 300 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
2 300 Kč 17.09.2023 20:57:15 13709
2 200 Kč limit (17.09.2023 20:57:05) 13724
2 100 Kč 17.09.2023 20:57:06 13709
2 000 Kč 17.09.2023 20:55:32 13724
1 900 Kč limit (17.09.2023 20:26:42) 468
1 800 Kč 17.09.2023 20:26:43 13709
1 700 Kč limit (17.09.2023 20:26:22) 468
1 600 Kč 17.09.2023 20:26:23 13709
1 500 Kč limit (17.09.2023 20:04:36) 468
1 400 Kč 17.09.2023 7:57:08 13709
1 300 Kč 17.09.2023 0:34:12 12422
1 200 Kč 16.09.2023 9:04:38 13709
1 100 Kč 14.09.2023 10:55:41 13575
1 000 Kč 12.09.2023 22:24:16 8558