Emil Filla - Kubistické zátiší

Detail položky

Detail položky

Dřevoryt, 21x18 cm. Signováno tužkou vpravo dole Emil Filla. Rám, plexisklo.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Pozn.: Signováno pravděpodobně ne rukou autora.

Nejdelší strana: 34 cm

Dřevoryt zátiší je zástupcem té polohy kubistického vidění předmětné reality, pro niž je typická maximálně oproštěná, vyhraněná a vysoce působivá rovina. Objektem umělcova zájmu se staly předměty běžné denní potřeby, jejichž formy však umělec podal charakteristickou dekonstrukcí v úsecích segmentů a výrazných krystalických hran. Tímto způsobem vytváří srostlici vzájemně navazujících, ale současně vymezených tvarů, které se skládají v prostorovou kompozici zátiší. Technika dřevorytu ještě podtrhuje důraz na formu jako nositele výrazu a prostředku alternativního způsobu vidění a zprostředkování pozorované skutečnosti. Emil Filla patřil k předním protagonistům českého kubismu, který ve své době dosáhl evropské úrovně. Je to patrné i na předloženém díle, které přináší zcela jedinečný estetický zážitek.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
99161. Kubistické zátiší
Dražba ukončena:26.07.2023 21:59:43
Vyvolávací cena:3 000 Kč
vydraženo za:3 300 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
3 300 Kč 26.07.2023 21:56:43 8002
3 200 Kč 26.07.2023 21:37:24 11912
3 100 Kč 16.07.2023 21:51:43 12714
3 000 Kč 14.07.2023 9:34:02 8103