Emil Filla - Koně

Detail položky

Detail položky

Litografie, 15x21 cm. Monogramováno vpravo dole v tisku E. F. 33. Rám, pasparta, sklo.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Nejdelší strana: 33 cm

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
94022. Koně
Dražba ukončena:23.04.2023 20:31:00
Vyvolávací cena:500 Kč
vydraženo za:1 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 000 Kč 23.04.2023 18:39:17 11398
900 Kč 23.04.2023 9:40:05 11961
800 Kč 22.04.2023 13:40:02 3425
700 Kč 19.04.2023 9:25:00 11398
600 Kč 17.04.2023 23:15:22 1754
500 Kč 14.04.2023 14:44:08 11961