Emil Filla - Emil Filla

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Kniha, 27x19 cm. Vydáno jako soukromý neprodejný tisk v nákladu 1050 výtisků v r. 1958. Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury pro své přátele k novému roku 1958.

Pozn.: Mírně poškozeno.

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

vydraženo
26441. Emil Filla
Dražba ukončena:16.01.2019 20:41:11
Vyvolávací cena:700 Kč
vydraženo za:2 600 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
2 600 Kč limit (16.01.2019 20:36:10) 1394
2 500 Kč 16.01.2019 20:36:11 1252
2 400 Kč limit (16.01.2019 20:36:02) 1394
2 300 Kč 16.01.2019 20:36:03 1252
2 200 Kč limit (16.01.2019 20:20:08) 1394
2 100 Kč 16.01.2019 20:20:09 1252
2 000 Kč limit (16.01.2019 20:20:02) 1394
1 900 Kč 16.01.2019 20:20:03 1252
1 800 Kč limit (16.01.2019 20:19:58) 1394
1 700 Kč 16.01.2019 20:19:59 1252
1 600 Kč limit (16.01.2019 20:19:50) 1394
1 500 Kč 16.01.2019 20:19:51 1252
1 400 Kč limit (16.01.2019 20:17:19) 1394
1 300 Kč 16.01.2019 20:17:20 51
1 200 Kč limit (16.01.2019 17:57:44) 1394
1 100 Kč 15.01.2019 22:48:28 1016
1 000 Kč limit (15.01.2019 22:48:22) 4469
1 000 Kč 15.01.2019 22:48:23 1016
900 Kč limit (29.12.2018 19:58:11) 4469
800 Kč 22.12.2018 12:25:54 51
700 Kč 22.12.2018 12:10:20 849