Emil Filla - Draci války zvedají teutónský meč

Detail položky

Detail položky

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Nejdelší strana: 50 cm

Lept a akvatinta, 19x15 cm. Signováno vpravo dole tužkou Emil Filla. Rám, pasparta, sklo.

 

 

o autorovi: 1882 - 1953
Malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik. Studoval na AVU v Praze u profesorů Thieleho a Bukovace. Byl redaktorem časopisu Volné směry, redigoval Prameny, sbírku dobrého umění (edice nakl. Melantrich zaměřená na výtvarné umělce - kolem 50ti svazků). Od roku 1907 byl členem umělecké skupiny Osma, na jejímž založení se podílel, a členem SVU Mánes. V uměleckých začátcích na něj působil E. Munch, poté Picassova estetika a kubistický styl. Ve 30. letech se v jeho díle objevovaly expresivní a imaginativní tendence, směřoval k velkým obrazovým kompozicím (motiv zápasu jako osudového podobenství, reakce na soudobou politickou situaci v Evropě). Po obsazení republiky nacisty byl zatčen mezi prvními a celou válku strávil v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 byl profesorem na VŠUP v Praze. Po válce vytvořil řadu zátiší, věnoval se i krajinným a národním motivům. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, Musée de l'arte moderne Grenoble a jinde.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 27 000 000 Kč

117231. Draci války zvedají teutónský meč
Zbývá:6 dnů, 19 hodin
Konec dražby:26.06.2024 20:40:00
Vyvolávací cena:3 000 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci